Tři králové

Kdo jsou Tři králové, proč je slavíme a co znamená K+M+B?

Svátek Tří králů nebo též jiným názvem Zjevení Páně se slaví vždy 6. ledna. Tři králové je však pouze označení, ve skutečnosti jde o tři mudrce, kteří v Betlémě navštívili krátce po narození Ježíše a jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo.

Bible ale neprozrazuje přesný počet králů, a tak je číslo tři nejspíš jen smyšlené. Postavy králů mají dokonce celou řadu různých významů. Říká se, že Tři králové představují tři fáze lidského života. Jeden by tak měl být mladý, druhý zralý muž a třetí stařec. Kristus je totiž Pánem každého lidského života od počátku do konce a králové jsou vladaři všeho pozemského času.

Ve spoustě zemí, kde se slaví Narození a Zjevení Páně obchází po vesnicích tři postavy králů, které fiktivně zastupují ony tři mudrce. Zastaví se u každého domu a těm, kteří krále obdarují, napíší králové posvěcenou křídou nad dveře známou formuli požehnání K+M+B. Není však jasné jestli tato zkratka představuje iniciály jmen tří mudrců Kašpar, Melichar a Baltazar nebo výraz Christus mansionem benedicat neboli Kristus žehnej tomuto domu. Tři králové, kteří obchází po vesnicích domy, většinou zastupují nějakou z potřebných sbírek, například sbírku pro hladovějící děti. Proto je dobré Třem králům příspěvek dát, i když zrovna nejste věřící.

Tento svátek se nevyznačuje velkými oslavami, přednostně je to dvanáctý den Vánoc a Vánoce v tento den končí. V mnohých rodinách tak v tento den zhasínají vánoční stromečky, které se rozsvítí zase až příští Vánoce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *