Štědrý večer nastal

Štědrej večer nastal,
Štědrej večer nastal ,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Štědrej večer nastal,
koledy přichystal,
koledy přichystal.

Paní mámo, vstaňte,
paní mámo, vstaňte,
koledy nám dejte,
koledy nám dejte.

Paní mámo vstaňte,
koledy nám dejte,
koledy nám dejte.

Paní máma vstala
Paní máma vstala
koledy nám dala
koledy nám dala

Paní máma vstala
koledy nám dala
koledy nám dala

Loading…